Bükme işlemi esnasında boruya dayanarak boru ile birlikte hareket eden parçadır.Boruyu bükme gücüne borunun gösterdiği tepki kuvvetini karşılar.Kayıcı kızak büküm esnasında boruya desteklik sağlar.Malafayı hizada tutar.